Konstrukční úlohy

Řešené úlohy - čtyřúhelníky

Příklad 1
Sestrojte kosočtverec ABCD, znáte-li délky strany a a výšky v (tj. vzdálenost bodu C od úsečky AB).
ŘEŠENÍ

Příklad 2
Sestrojte rovnoběžník ABCD, znáte-li délky strany a, úhlopříčky |BD| = f a velikost úhlu |BSC| = λ, kde S je průsečík úhlopříček.
ŘEŠENÍ

Příklad 3
Sestrojte rovnoramenný lichoběžník ABCD, znáte-li délky základen a, c a velikost vnitřního úhlu |BAD| = α.
ŘEŠENÍ

Příklad 4
Sestrojte lichoběžník ABCD, znáte-li délky jeho základen a, c a ramen b, d. Předpokládejte a > c.
ŘEŠENÍ

Příklad 5
Sestrojte lichoběžník PQRT, znáte-li délky jeho ramen q, t, jeho úhlopříčky |QT| = f a velikost úhlu |PTQ| = τ.
ŘEŠENÍ

Příklad 6
Sestrojte lichoběžník ABCD, znáte-li délky jeho základen a, c, jeho strany d a velikost úhlu |BAC| = ψ.
ŘEŠENÍ

Příklad 7
Sestrojte čtyřúhelník ABCD, znáte-li délky jeho stran a, d, jeho úhlopříčky |AC| = e a velikosti úhlů |DBA| = ψ a |ADC| = δ.
ŘEŠENÍ

Příklad 8
Sestrojte čtyřúhelník ABCD, znáte-li délky jeho stran b, c a d a velikosti úhlů |DCB| = γ a úhel σ, který svírají úhlopříčky.
ŘEŠENÍ

Příklad 9
Sestrojte čtyřúhelník PQRT, znáte-li délky jeho stran q a t a velikosti úhlů |RQP| = ω a |PTR| = τ a |PRQ| = ρ.
ŘEŠENÍ

Příklad 10
Sestrojte tětivový čtyřúhelník KLMN, znáte-li délky jeho stran k a l, velikost úhlu |MLN| = λ a poloměr kružnice opsané r.
ŘEŠENÍ

Příklad 11
Sestrojte tečnový čtyřúhelník ABCD, znáte-li délky jeho strany a a úhlopříčky f = |BD| a velikosti vnitřních úhlů |BAD| = α a |CBA| = β.
ŘEŠENÍ

Příklad 12
Sestrojte deltoid ABCD, znáte-li délky jeho hlavní úhlopříčky e = |AC| a vedlejší úhlopříčky f = |BD| a vzdálenost v bodu B od strany CD.
ŘEŠENÍ