Konstrukční úlohy

Přehled čtyřúhelníků podle rovnoběžnosti stran

čtyřúhelník
různoběžník lichoběžník rovnoběžník

obecný různoběžník


deltoid

obecný lichoběžník


rovnoramenný lichoběžník


pravoúhlý lichoběžník
kosoúhlépravoúhlé
různostranné
kosodélník

obdélník
rovnostranné
kosočtverec

čtverec

Přehled čtyřúhelníků podle existence příslušných kružnic


čtyřúhelník
bez vepsané kružnicetečnové
bez opsané
kružnice

obecný čtyřúhelník

obecný tečnový čtyřúhelník

deltoid

kosočtverec
tětivové

obecný tětivový čtyřúhelník

rovnoramenný lichoběžník

obdélník

obecný dvojstředový čtyřúhelník

čtverec