Konstrukční úlohy

Řešené úlohy - trojúhelníky

Příklad 1
Sestrojte KLM, znáte-li délky jeho stran k, l, m.
ŘEŠENÍ

Příklad 2
Sestrojte ABC, znáte-li délky jeho stran a, c a velikost vnitřního úhlu α při vrcholu A.
ŘEŠENÍ

Příklad 3
Sestrojte ABC, znáte-li délku jeho strany c a velikosti vnitřních úhlů α, γ při vrcholech A, C.
ŘEŠENÍ

Příklad 4
Sestrojte DEF, znáte-li délku jeho strany f, velikost vnitřního úhlu δ při vrcholu D a délku výšky vd na stranu d.
ŘEŠENÍ

Příklad 5
Sestrojte KLM, znáte-li délku jeho strany m, velikost vnitřního úhlu κ při vrcholu K a délku těžnice tk na stranu k.
ŘEŠENÍ

Příklad 6
Sestrojte ABC, znáte-li délku jeho strany c a délky těžnic tc a tb.
ŘEŠENÍ

Příklad 7
Sestrojte ABC, znáte-li délky strany c, výšky vc a těžnice tc.
ŘEŠENÍ

Příklad 8
Sestrojte DEF, znáte-li délky strany f, výšky vf a velikost vnitřního úhlu φ při vrcholu F.
ŘEŠENÍ

Příklad 9
Sestrojte ABC, znáte-li délky strany c, poloměru kružnice vepsané ρ a velikost vnitřního úhlu α při vrcholu A.
ŘEŠENÍ

Příklad 10
Sestrojte PQR, znáte-li délky výšky vr, těžnice tr a velikost úhlu ρ při vrcholu R.
ŘEŠENÍ

Příklad 11
Sestrojte KLM, znáte-li délky těžnic tk, tl a tm.
ŘEŠENÍ

Příklad 12
Sestrojte ABC, znáte-li délky výšek va, vb a vc.
ŘEŠENÍ