Konstrukční úlohy


Příklad 7
Sestrojte ABC, znáte-li délku strany c, těžnice tc a výšky vc.

Řešení
Libovolně zvolíme úsečku AB, |AB| = c, k ní potom hledáme bod C.
Rozbor:
Bod C je od středu úsečky AB vzdálen o délku tc a od úsečky AB samotné o délku vc. Bude tedy ležet v průniku dvou množin bodů, kružnice a přímky.

Popis konstrukce:
1. AB; |AB| = c
2. S; S střed AB
3. k; k(S; tc)
4. p; p || AB, d(p; AB) = vc
5. C; C p k
6. ABC
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
Diskuze:
Počet řešení závisí na počtu prvků průniku množin bodů při kroku 5. Ten záleží na délkách tc, vc.
tc > vc4 řešení, všechna shodná
tc = vc2 řešení, navzájem shodná
tc < vc0 řešení