Konstrukční úlohy


Příklad 5
Sestrojte KLM, znáte-li délku jeho strany m, velikost vnitřního úhlu κ při vrcholu K a délku těžnice tk na stranu k.

Řešení
Libovolně zvolíme úsečku KL, |KL| = m, k ní potom hledáme bod M.
Rozbor:
Bod M leží na polopřímce LS, kde S je střed strany LM. Bod S je od bodu K vzdálen délkou tk a leží na polopřímce SmX, kde Sm je střed strany m a X je bod vyhovující podmínce |LSmX| = κ.

Popis konstrukce:
1. KL; |KL| = m
2. Sm; Sm střed KL
3. SmX; |LSmX| = κ
4. k; k(K, tk)
5. S; S k SmX
6. M; M LS, |MS| = |LS|, ML
7. KLM
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
Diskuze:
Počet řešení závisí na počtu prvků průniku kružnice k s polopřímkou SmX.
Pokud je polovina strany m delší než těžnice tk, řešení budou vždy dvě. V opačném případě mohou nastat situace, že polopřímka kružnici protíná v jednom nebo ve dvou bodech, případně že jejich průnik je prázdný.
0º < κ ≤ 90ºm ≥ 2tk0 řešení
m < 2tk2 řešení
90º < κ < 180º2tk < m.sinα0 řešení
2tk = m.sinα2 řešení
m.sinα < 2tk < m4 řešení
m ≤ 2tk2 řešení