Konstrukční úlohy

Test

Na otázky se odpovídá kliknutím na řádek, na němž se nachází příslušná odpověď. V případě, že bylo kliknuto na nesprávnou odpověď, zbarví se řádek na červeno a pod možnostmi se objeví důvod nesprávnosti. Jestliže je označena odpověď správná, řádek se přebarví na zeleno a pod možnostmi se ukáže poučení a odkaz na otázku další. Otázky jsou náhodně vybírány ze tří možných, výsledek bude bodově ohodnocen podle počtu nesprávných odpovědí.