Konstrukční úlohy

Řešené úlohy - konstrukce délek

Příklad 1
Pomocí Pythagorovy věty sestrojte úsečku délky √a2+b2 , pokud jsou dány úsečky délek a, b.
ŘEŠENÍ

Příklad 2
Pomocí Pythagorovy věty sestrojte úsečku délky √a2-b2 , pokud jsou dány úsečky délek a, b, a > b.
ŘEŠENÍ

Příklad 3
Pomocí Euklidovy věty o výšce sestrojte úsečku délky √ab, pokud jsou dány úsečky délek a, b.
ŘEŠENÍ

Příklad 4
Pomocí Euklidovy věty o odvěsně sestrojte úsečku délky √ab, pokud dány úsečky délek a, b, a > b.
ŘEŠENÍ

Příklad 5
Pomocí sinové věty sestrojte úsečku délky ab/c, pokud jsou dány úsečky délek a, b, c.
ŘEŠENÍ