Konstrukční úlohy


Příklad 4
Pomocí Euklidovy věty o odvěsně sestrojte úsečku délky √ab, pokud jsou dány úsečky délek a, b, a > b.

Řešení
Výraz odpovídá délce odvěsny v pravoúhlém trojúhelníku s přeponou délky a, v němž výška rozděluje přeponu na úseky délek b, a-b.
Rozbor:
Sestrojíme úsečku délky a, nad ní Thaletovu kružnici. V bodě rozdělení úsečky na úseky délek b, a-b vztyčíme kolmici. V průniku kolmice a Thaletovy kružnice vznikne třetí vrchol pravoúhlého trojúhelníku.

Popis konstrukce:
1. AB; |AB| = a
2. S; S střed AB
3. kT; kT(S, |SA|)
4. P; P AB, |AP| = b
5. p; P p, p AB
6. C; C kT p
7. AC
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
Závěr:
Podle Euklidovy věty o odvěsně je délka úsečky AC rovna výrazu √ab. Výraz má smysl i v případě ba, potom můžeme změnit značení tak, že delší úsečku označíme a, kratší úsečku b a aplikovat předchozí postup.