Konstrukční úlohy

Řešené úlohy - kružnice, oblouky

Příklad 1
Sestrojte kružnici opsanou obecnému trojúhelníku ABC.
ŘEŠENÍ

Příklad 2
Sestrojte kružnici vepsanou obecnému trojúhelníku ABC.
ŘEŠENÍ

Příklad 3
Sestrojte kružnici připsanou straně a obecného trojúhelníku ABC.
ŘEŠENÍ

Příklad 4
Sestrojte Thaletovu kružnici nad obecnou úsečkou AB a ověřte její vlastnost jakožto oblouku.
ŘEŠENÍ

Příklad 5
Sestrojte množinu bodů, z nichž je obecnou úsečkou AB vidět pod úhlem α.
ŘEŠENÍ

Příklad 6
Sestrojte tečnu k dané kružnici k se středem S vedenou daným bodem A.
ŘEŠENÍ