Konstrukční úlohy


Příklad 4
Sestrojte Thaletovu kružnici nad obecnou úsečkou AB a ověřte její vlastnost jakožto oblouku.

Řešení
Sestrojíme obecnou úsečku AB, k ní potom hledáme střed a poloměr dané Thaletovy kružnice.
Rozbor:
Thaletova kružnice nad úsečkou AB je množina bodů X v rovině takových, že |AXB| = 90º. Je složena ze dvou shodných otevřených oblouků, jejichž střed je současně středem úsečky AB, která je i průměrem obou oblouků. Až na body A, B se jedná o kružnici.

Popis konstrukce:
1. AB
2. S; S středem AB
3. kT; kT (S, |AS|)

4. C; CkT, A ≠ C ≠ B
5. ACB
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
Diskuze:
Konvexní úhel ACB je pravý při libovolném zvolení pozice bodu C na Thaletově kružnici.