Konstrukční úlohy


Příklad 1
Sestrojte kružnici opsanou obecnému trojúhelníku ABC.

Řešení
Sestrojíme obecný trojúhelník ABC, k němu potom hledáme střed a poloměr kružnice opsané.
Rozbor:
Střed kružnice opsané leží v průniku os stran. Všechny se protínají v jednom bodě, k jeho sestrojení stačí osy dvě.

Popis konstrukce:
1. ABC
2. oc; oc osa strany c
3. oa; oa osa strany a
4. So; So oc oa
5. ko; ko(So; |SoA|)
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
Diskuze:
Osy stran trojúhelníku nemohou být nikdy rovnoběžné, proto vždy existuje jejich průsečík. Každý trojúhelník má tedy právě jednu kružnici opsanou.