Konstrukční úlohy

Množiny bodů

Množiny bodů dané vlastnosti

Jedním z postupů při řešení konstrukčních úloh je využití množin bodů dané vlastnosti. Jedná se o množiny bodů v rovině (lze případně i v prostoru), v nichž jsou všechny body, které mají danou vlastnost, a žádné jiné. Symbolicky zapisujeme M = {Xρ; φ(X)}, kde φ je výrok týkající se bodu X ve vztahu k jiným objektům roviny ρ.

Množina M všech bodů roviny ρ s danou vlastností, je množina, pro kterou platí:

Podmínky je možné za pomoci obměny nahradit ekvivalentními výroky:

Při vyšetřování konkrétní množiny bodů dané vlastnosti v rovině je nutné potvrdit obě tyto podmínky. Příkladem množiny bodů dané vlastnosti může být kružnice zadaná středem S a kladným reálným číslem (poloměrem) r, což je množina všech bodů, které mají od středu stejnou danou vzdálenost. Symbolicky v rovině ρ lze zapsat M = {Xρ; |XS| = r}.

Každý bod X, který je od středu vzdálen r, leží na této kružnici. Oproti tomu, každý bod kružnice je od středu vzdálen r. Je tedy potvrzeno, jak tato množina vypadá. Druhým tvarem podmínek se kružnice vyjádří takto: Každý bod, jehož vzdálenost od středu je rovna r, náleží kružnici. Naopak každý bod, jehož vzdálenost od středu je různá od r, na kružnici neleží.