Konstrukční úlohy


Příklad 6
Sestrojte ABC, znáte-li délku jeho strany c a délky těžnic tc a tb.

Řešení
Libovolně zvolíme úsečku AB, |AB| = c, následně hledáme bod C.
Rozbor:
Nejprve sestrojíme těžiště T, které je od středu Sc vzdáleno tc/3 a od vrcholu B vzdáleno 2tb/3. Bod C leží na polopřímce ScT a |ScC| = tc.

Popis konstrukce:
1. AB; |AB| = c
2. Sc; Sc střed AB
3. kc; kc(Sc, tc/3)
4. kb; kb(B, 2tb/3)
5. T; T kc kb
6. C; C ScT, |ScC| = tc
7. ABC
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
Diskuze:
Počet řešení je závislý na počtu prvků průniku dvou kružnic v bodě 5. Aby řešení existovala, musí pro c/2, tc/3, 2tb/3 platit trojúhelníková nerovnost.
|tc/3 - 2tb/3| < c/2 < tc/3 + 2tb/32 řešení, navzájem shodná
|tc/3 - 2tb/3| ≥ c/2   v   c/2 ≥ tc/3 + 2tb/30 řešení