Konstrukční úlohy


Příklad 1
Mějme různé body A, B. Odvoďte a narýsujte množinu M bodů dané vlastnosti.
M = {X  ρ; |AX|2 = |AB|2 + |BX|2}

Rozbor:
Vzorec odpovídá Pythagorově větě, tedy vztahu pro délky stran prahoúhlého trojúhelníku, kde je strana AX přeponou. Strany AB a BX tedy svírají pravý úhel, tedy body X tvoří kolmici na úsečku AB procházející bodem B. Bod B ke přitom součástí množiny M.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)