Konstrukční úlohy


Příklad 1
Mějme různé body A, B. Odvoďte a narýsujte množinu M bodů dané vlastnosti.
M = {X  ρ; |AX| = |AB| + |BX|}

Rozbor:
Množina M je množinou všech bodů X takových, že bod B leží na úsečce AX. Takové body X tedy musí ležet na přímce AB. Ty body, pro které bude odpovídat požadovaná rovnost se nacházející na polopřímce AB za bodem B. Bod B je přitom prvkem množiny M.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)