Testy

Na předchozích stránkách jste jste se naučili řešit exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice. Nyní máte možnost si ověřit Vaše znalosti v několika testech.

Testy jsou rozděleny do čtyř tématických celků. Každý test obsahuje 4-5 příkladů, které mají různé bodové ohodnocení. První příklad je vždy složen z několika jednoduchých úloh, které jsou nutnou podmínkou pro úspěšné zvládnutí daného tématu. V každém testu můžete získat celkem 14 bodů. Bodové hodnocení by mohlo odpovídat (podle typu školy a učitele) následujícím známkám:

Ovládání testů by mělo být intuitivní. Zvolte správnou odpověď a stiskněte tlačítko POTVRDIT vpravo dole. Tím odkryjete správné řešení a můžete se tlačítkem DALŠÍ přesunout na další otázku v testu.

Test vyberete kliknutím na následující tlačítka (test se otevře v novém okně).

  • Práce s logaritmy
  • Řešení exponenciálních rovnic
  • Řešení logaritmických rovnic
  • Řešení nerovnic