Exponenciální nerovnice - úlohy

Úloha
Řešte nerovnici s neznámou x \in R:

0,2^{\frac{2x-3}{2-x}}\leq 5

Řešení

Úloha
Řešte nerovnici s neznámou x \in R:

3^{x-2} > 6^{x-1}

Řešení

Úloha
Řešte nerovnici s neznámou x \in R:

16^{x}- 9 \cdot 4^x + 20 < 0

Řešení