Rejstřík

A

argument funkce
argument logaritmu

C

celý exponent

D

decibel
definiční obor
definiční obor logaritmické rovnice
definiční obor rovnice
dekadický logaritmus
dosazovací metoda

E

ekvivalentí úpravy nerovnic
ekvivalentní úprava
Eulerovo číslo
exopnenciální nerovnice
exponenciální funkce
exponenciální rovnice
exponent

F

funkce
funkční hodnota

I

inverzní funkce

K

klesající funkce

L

logaritmická funkce
logaritmická nerovnice
logaritmická rovnice
logaritmická stupnice
logaritmické pravítko
logaritmické tabulky
logaritmování
logaritmus
logaritmus mocniny
logaritmus podílu
logaritmus součinu

M

množina všech kořenů rovnice
mocnina

O

obor hodnot
obor řešení rovnice

P

podíl logaritmů
porovnání argumentů
porovnání exponentů
prostá funkce
přirozený exponent
přirozený logaritmus

R

racionální exponent
rostoucí funkce
rozdíl logaritmů

Ř

řešení nerovnice
řešení rovnice
řešení soustavy rovnic

S

součet logaritmů
soustava rovnic
substituce

V

vytýkání

Z

základ logaritmu
základ mocniny