Ovládání stránek

Struktura stránek

Obsah stránek je členěn celkem do osmi tématických celků, přičemž každý celek obsahuje několik kapitol. K rychlé orientaci v obsahu stránek slouží menu v levé části stránek.

Stránky obahují velké množstí hypetextových odkazů, pomocí kterých se snadno odkážete na související téma. V závěru práce najdete rejstřík všech důležitých pojmů, které se odkazují na část stránek, kde je tento pojem vysvětlen.

Důležité věci jsou zvýrazněny rámečkem. Modrá barva rámečku je použita při definici nového pojmu, fialová barva se používá pro tvzení (matematické věty) a zelenou barvou jsou zvýrazněna shrnutí a mnemotechnické pomůcky.

Příklady jsou pro přehlednost graficky ohraničeny. Řešení příkladu má vždy dvě části. Nejprve je v několika bodech slovně popsáno řešení a následně je řešení příladu zapsáno symbolicky tak, jak ho nejspíš budete zapisovat do sešitu nebo při psaní písemné práce.

Ovládací prvky

Ovládání stránek by mělo být intuitivní. Zde jsou uvedeny nejčastější ovládací prvky, se kterými se v práci můžete setkat.

Prvním ovládacím prvkem je tlačítko (modrý text v rámečku na bílém pozadí), na které lze kliknout. Kliknutí na tlačítko vyvolá jednu z následujících akcí, která je intuitivní podle názvu tlačítka:

Skryj

Ve cvičeních jsou jednotlivé kroky výpočtu zakryty černým obdélníkem a uživatel může kliknutím na obdélník odkrýt část řešení.

(x+2)^2=
x^2+4x+4

V úlohách může uživatel zobrazovat jednotlivé kroky řešení pomocí ovládacích prvků. Kliknutí na některý z uvedených obrázků vyvolá následující událost:

Práce obsahuje i několik Java appletů. Jejich ovládání je vždy uvedeno přímo u appletu, nebo je u něj odkaz na dřívější applet, kde bylo ovládání vysvětleno. Práce s testy je vysvětlena na stránkách, kde se testy zadávají.