Úvodní slovo

Vítejte na stránkách věnovaným výuce logaritmických a exponenciálních rovnic na střední škole. Tyto stránky vznikly v letech 2010-2011 jako diplomová práce na Katedře didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Práce je určena všem středoškolským studentům, kteří mají zájem o toto téma. Doufáme, že takovým z Vás stránky pomůžou s úspěšným zvládnutím matematiky. Stránky lze využít i jako opakování k maturitě nebo jako přípravu k přijímacím zkouškám na vysokou školu. Tato práce však nemůže nahradit výklad učitele, a proto ji berte jen jako doplňkový studijní materiál.

Stránky jsou určeny i studentům, kteří se hlouběji zajímají o matematiku. Můžou se zde např. dočíst o použití logaritmů v praxi, v kapitole o funkcích jsou zase dány do souvislosti ekvivalentní úpravy rovnic s vlastnostmi funkcí a je zde uveden postup grafického řešení rovnic pomocí Java appletu. Nechybí ani několik těžších příkladů na řešení rovnic.

Téma logaritmických a exponenciálních rovnic se většinou probírá ve druhém ročníku střední školy. Aby student látku dobře pochopil, musí ovládat již dřívější partie matematiky. Proto si nejprve přečtěte kapitolu o předpokládaných znalostech, kde je popsáno, které znalosti jsou nutné ke studiu tohoto tématu.

Mnoho úspěchů při studiu!