Úlohy

Úloha
Řešte soustavu rovnic s neznámými x,y \in R:

4^{(x-y)^2-1}=1

3^{x+y}=27

Řešení

Úloha
Řešte soustavu rovnic s neznámými x,y \in R:

\log_4 xy = 3

\log_\frac{1}{4} \frac{x}{y}= 1

Řešení