Logaritmus - úlohy

Úloha
Vypočítejte:
  1. \log_3 81
  2. \log_2 \frac{1}{8}
  3. \log_{16} 4
  4. \log_\frac{1}{4} 2
Řešení

Úloha
Určete x \in R, aby byla splněna rovnost:
  1. \log_5 x=3
  2. \log_4 x=\frac{1}{3}
  3. \log_x 4 = -2
  4. \log_x 6 =\frac{1}{2}
Řešení

Úloha
Převeďte výráz na jeden logaritmus (předpokládejte přípustné hodnoty a, b):

3+\frac{1}{3}\log_3(a+3)-\frac{3}{2}\log_3(b-a)

Řešení

Úloha
Na kalkulačce vypočítejte a zaokrouhlete na čtyři desetinná místa:

\log_\frac{2}{3} 124

Řešení