Exponenciální rovnice - úlohy

Úloha
Řešte rovnici s neznámou x \in R:

7^x=1

Řešení

Úloha
Řešte rovnici s neznámou x \in R:

3^{4+x}\cdot 27^{2x-3}=81^{3x-5}

Řešení

Úloha
Řešte rovnici s neznámou x \in R:

13^{x+2}=6

Řešení

Úloha
Řešte rovnici s neznámou x \in R:

3\cdot 5^x = 4\cdot 10^x

Řešení

Úloha
Řešte rovnici s neznámou x \in R:

4^x-7\cdot2^x-8=0

Řešení

Úloha
Řešte rovnici s neznámou x \in R:

5^x\cdot4^{1-x}-4^{x}\cdot5^{1-x}=0

Řešení