Logaritmická nerovnice

Logaritmickou nerovnicí nazýváme každou nerovnici, ve které je neznámá v argumentu nebo základu nějakého logaritmu.

Na logaritmické nerovnice lze opět nahlížet i jinak. Logaritmická nerovnice vznikne z logaritmické rovnice nahrazením symbolu rovnosti = jedním ze symbolů nerovnosti <, >, \leq, \geq.

Co znamená vyřešit nerovnici jsme již připomněli v kapitole o exponenciálních nerovnicích.

Postup při řešení nerovnice jsme již vysvětlili v kapitole o exponenciálních nerovnicích. Na rozdíl od exponenciálních nerovnic je potřeba si dávat pozor na určování definičního oboru logaritmické nerovnice.

Definiční obor

Postup při určování definčního oboru logaritmické nerovnice je stejný, jako určování definičního oboru logaritmických rovnic. Připomeňme si, že do definičního oboru logaritmické nerovnice patří čísla, pro která je:

Zbývá ukázat, jak určíme množinu všech kořenů K. Předpokládejme, že chceme určit řešení nerovnice, jejíž definiční obor D=(3,8) a úpravami původní nerovnice vznikne nerovnice x\geq 5.