Logaritmické nerovnice - úlohy

Úloha
Řešte nerovnici s neznámou x \in R:

\log_\frac{1}{3}(3-x)> -3

Řešení

Úloha
Řešte nerovnici s neznámou x \in R:

\log(x^2-3x)\leq \log x + \log 5

Řešení

Úloha
Řešte nerovnici s neznámou x \in R:

\log^2_4 x - 5\log_4 x + 6 \geq 0

Řešení