Substituce

Zavedení substituce

Při řešení rovnic jsme se již setkali s tzv. substitucí (např. při řešení bikvadratické rovnice).

Úpravě rovnice s neznámou x \in R, kde všechny výskyty výrazu V(x) nahradíme neznámou a tak, že v nové rovnici se nevyskytuje neznámá x, budeme říkat substituce výrazu V(x) neznámou a.

Tuto úpravu budeme značit: [ S: V(x)=a ]

Při řešení rovnic používáme substituci dvakrát. Nejprve nahradíme výraz V(x) novou neznámou a. Tuto úpravu značíme [ S: V(x)=a ]. Po vyřešení rovnice s neznámou a, zpětně použijeme stejnou substituci. Tentokrát nahradíme neznámou a výrazem V(x), abychom získali řešení původní rovnice. Tuto zpětnou substituci budeme v řešených příkladech značit [ S: a=V(x) ].

Použití substituce nejlépe ukážeme na příkladech.

Příklad 4.11
Řešte rovnice s neznámou x, y, z \in R:
 1. a) 4^x-5\cdot 2^x+4=0
 2. b) 5^y+2=\frac{3}{5^y}
 3. c) 3^z+3^{1-z}=4
Řešení
  a)
 • Definiční obor rovnice D=R.
 • Abychom mohli zavést substituci, musíme mocninu 4^x upravit: 4^x=(2^x)^2.
 • V rovnici (2^x)^2-5\cdot 2^x+4=0 nahradíme všechny výrazy 2^x novou neznámou a.
 • Rovnici a^2-5a+4=0 s neznámou a \in R vyřešíme.
 • Řešením rovnice jsou čísla a_1=4, a_2=1.
 • Zpětně nahradíme neznámou a výrazem 2^x, tj. a_1=2^{x_1}, a_2=2^{x_2}.
 • Rovnice 2^{x_1}=4, 2^{x_2}=1 vyřešíme porovnáním exponentů.
 • Řešením jsou čísla x_1=2, x_2=0 .
 • Množina všech kořenů K=\{0,2\}.

Zápis řešení:

  b)
 • Definiční obor rovnice D=R.
 • V rovnici 5^y+2=\frac{3}{5^y} nahradíme všechny výrazy 5^y novou neznámou b.
 • Získanou rovnici b+2=\frac{3}{b} s neznámou b \in R vyřešíme.
 • Navíc můžeme celou rovnici násobit neznámou b, neboť víme, že není nikdy nulová.
  Výraz 5^y je totiž vždy kladný.
 • Řešením rovnice jsou čísla b_1=-3, b_2=1.
 • Zpětně nahradíme neznámou b výrazem 5^y.
 • Získáme rovnice 5^{y_1}=-3, 5^{y_2}=1 .
 • První rovnice 5^{y_1}=-3 nemá řešení. Mocnina s kladným základem je vždy kladná, proto se nemůže rovnat -3.
 • Druhou rovnici 5^{y_2}=1 vyřešíme porovnáním exponentů: y_2=0
 • Množina všech kořenů K=\{0\}.

Zápis řešení:

  c)
 • Definiční obor rovnice D=R.
 • Abychom mohli zavést substituci, musíme mocninu 3^{1-z} upravit:
  3^{1-z}=3\cdot 3^{-z}=\frac{3}{3^z}
 • V rovnici 3^z+\frac{3}{3^z}=4 nahradíme všechny výrazy 3^z novou neznámou c.
 • Rovnici c+\frac{3}{c}=4 s neznámou c \in R vyřešíme. Opět máme zajištěno, že c \neq 0 .
 • Řešením jsou čísla c_1=3, c_2=1.
 • Zpětně nahradíme neznámou c výrazem 3^z a získané rovnice řešíme porovnáním exponentů.
 • Řešením jsou čísla z_1=1, z_2=0 .
 • Množina všech kořenů K=\{0,1\}.

Zápis řešení:

Cvičení 4.11
Řešte rovnice s neznámou x, y \in R:
9^x-80\cdot 3^x=81 6^{z+1}+6^{1-z}=37
D=R
D=R
(3^x)^2-80\cdot 3^x=81
6\cdot 6^z+\frac{6}{6^z}=37
a^2-80a=81
6a+\frac{6}{a}=37
a^2-80a-81=0
6a^2-37a + 6=0
(a-81)(a+1)=0
(a-6)(6a-1)=0
a_1=81,~~~a_2=-1
a_1=6,~~~a_2=\frac{1}{6}
3^{x_1}=81,~~~3^{x_2}=-1
6^{z_1}=6,~~~6^{z_2}=\frac{1}{6}
3^{x_1}=3^4,~~{x_2}\in\emptyset
6^{z_1}=6^1,~~6^{z_2}=6^{-1}
x_1=4
z_1=1,~~~z_2=-1
K=\{4\}
K=\{-1,1\}
Rovnice, které lze řešit substitucí

Neexistuje univerzální návod, pomocí kterého bychom určili, jaký výraz máme nahradit novou neznámou. Záleží zejména na naší početní praxi a předvídavosti. V následujících příkladech ukážeme další rovnice, které lze řešit vhodnou substitucí. Než si projdete řešení, rozmyslete si, který výraz byste nahradili novou neznámou.

Příklad 4.12
Řešte rovnici s neznámou x \in R:

16^{x-0,5}+16^{0,5-x}=\frac{17}{4}

Řešení
 • Definiční obor rovnice D=R.
 • Upravíme výraz 16^{0,5-x}, abychom mohli zavést substituci:
  16^{0,5-x}=16^{-1\cdot(x-0,5)}=\frac{1}{16^{x-0,5}}.
 • Všechny výrazy 16^{x-0,5} nahradíme novou neznámou a.
 • Rovnici a+\frac{1}{a}=\frac{17}{4} s neznámou a \in R vyřešíme.
 • Řešením rovnice jsou čísla a_1=4, a_2=\frac{1}{4}.
 • Zpětně nahradíme neznámou a výrazem 16^{x-0,5} a vzniklé rovnice vyřešíme porovnáním exponentů.
 • Řešením jsou čísla x_1=1, x_2=0 .
 • Množina všech kořenů K=\{0,1\}.

Zápis řešení:

Příklad 4.13
Řešte rovnici s neznámou y \in R:

2\cdot(\frac{1}{4})^y-3(\frac{1}{2})^y=[1+(\frac{1}{2})^y]\cdot(\frac{1}{4})^{-1}

Řešení
 • Definiční obor rovnice D=R.
 • Upravíme výraz (\frac{1}{4})^y, abychom mohli zavést substituci: (\frac{1}{4})^y=(\frac{1}{2})^{2y}.
 • Všechny výrazy (\frac{1}{2})^y nahradíme novou neznámou b.
 • Rovnici 2b^2-3b=[1+b]\cdot4 s neznámou b \in R vyřešíme.
 • Řešením rovnice jsou čísla b_1=-\frac{1}{2}, b_2=4.
 • Zpětně nahradíme neznámou b výrazem (\frac{1}{2})^y a vzniklé rovnice vyřešíme porovnáním exponentů.
 • První rovnice nemá řešení a řešením druhé rovnice je číslo y_2=-2 .
 • Množina všech kořenů K=\{-2\}.

Zápis řešení: