Logartimické rovnice - úlohy

Úloha
Řešte rovnici s neznámou x \in R:

\log_4(3x-2)=2

Řešení

Úloha
Řešte rovnici s neznámou x \in R:

\log_2 \log_3 (x-5)=2

Řešení

Úloha
Řešte rovnici s neznámou x \in R:

\log_7(2x+4)-\log_7(x-3)=1

Řešení

Úloha
Řešte rovnici s neznámou x \in R:

2\log_3\frac{x-7}{x-1}=\log_3 2 - \log_3 \frac{x-1}{x+1}

Řešení

Úloha
Řešte rovnici s neznámou x \in R:

\frac{1}{5-\log_2(x-1)}+\frac{2}{1+\log_2(x-1)}=1

Řešení

Úloha
Řešte rovnici s neznámou x \in R:

\log_x9+\log_9x=\log_3 x

Řešení