Konstrukční úlohyŘešené úlohy

Příklad 1
Sestrojte kružnici opsanou obecnému trojúhelníku ABC.
ŘEŠENÍ

Příklad 2
Sestrojte kružnici vepsanou obecnému trojúhelníku ABC.
ŘEŠENÍ

Příklad 3
Sestrojte kružnici připsanou jedné ze stran obecného trojúhelníku ABC.
ŘEŠENÍ

Příklad 4
Sestrojte KLM, znáte-li délky jeho stran k, l, m.
ŘEŠENÍ

Příklad 5
Sestrojte ABC, znáte-li délky jeho stran a, c a velikost vnitřního úhlu α při vrcholu A.
ŘEŠENÍ

Příklad 6
Sestrojte ABC, znáte-li délku jeho strany c a velikosti vnitřních úhlů α, γ při vrcholech A, C.
ŘEŠENÍ

Příklad 7
Sestrojte DEF, znáte-li délku jeho strany f, velikost vnitřního úhlu δ při vrcholu D a délku výšky vd na stranu d.
ŘEŠENÍ

Příklad 8
Sestrojte KLM, znáte-li délku jeho strany m, velikost vnitřního úhlu κ při vrcholu K a délku těžnice tk na stranu k.
ŘEŠENÍ

Příklad 9
Sestrojte ABC, znáte-li délku jeho strany c a délky těžnic tc a tb.
ŘEŠENÍ

Příklad 10
Sestrojte ABC, znáte-li délky strany c, výšky vc a těžnice tc.
ŘEŠENÍ

Příklad 11
Pomocí Pythagorovy věty sestrojte úsečku délky √a2+b2 , pokud znáte úsečky délek a, b.
ŘEŠENÍ

Příklad 12
Pomocí Pythagorovy věty sestrojte úsečku délky √a2-b2 , pokud znáte úsečky délek a, b, a > b.
ŘEŠENÍ

Příklad 13
Pomocí Euklidovy věty o výšce sestrojte úsečku délky √ab, pokud znáte úsečky délek a, b.
ŘEŠENÍ

Příklad 14
Pomocí Euklidovy věty o odvěsně sestrojte úsečku délky √ab, pokud znáte úsečky délek a, b, a > b.
ŘEŠENÍ

Příklad 15
Pomocí sinové věty sestrojte úsečku délky (a+b)/c, pokud znáte úsečky délek a, b, c.
ŘEŠENÍ