Konstrukční úlohy


Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta


Bakalářská práce
Štěpán Kurka

Využití dynamické geometrie v konstrukčních úlohách

Katedra didaktiky matematiky
Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Studijní program: Matematika, Učitelství pro střední školy M-I