Konstrukční úlohyPříklad 15
Pomocí sinové věty sestrojte úsečku délky ab/c, pokud znáte úsečky délek a, b, c.

Řešení
Výraz odpovídá délce jedné ze stran dvou podobných trojúhelníků (tj. trojúhelníků s vnitřními úhly stejné velikosti) vzhledem k sinové větě.
Rozbor:
Sestrojíme libovolný nenulový konvexní úhel, na jehož ramena poté naneseme délky jednotlivých úseček.

Popis konstrukce:
1. AB'; |AB'| = a
2. X; 0º < |B'AX| < 180º
3. C; C AX, |AC| = b
4. C'; C AX, |AC'| = c
5. B'C'
6. p, C p, p || B'C'
7. B; B (p AB')
8. ABZávěr:
Podle věty sinové je délka úsečky AB rovna zadanému výrazu.