Konstrukční úlohyPříklad 1
Sestrojte kružnici opsanou obecnému trojúhelníku ABC.

Řešení
Sestrojíme obecný trojúhelník ABC, k němu potom hledáme střed a poloměr kružnice opsané.
Rozbor:
Střed kružnice opsané leží v průniku os stran. Všechny se protínají v jednom bodě, k jeho sestrojení stačí osy dvě.

Popis konstrukce:
1. ABC
2. oc; oc osa strany c
3. oa; oa osa strany a
4. So; So(oc oa)
5. ko; ko(So; |SoA|)Diskuze:
Osy stran trojúhelníku nemohou být nikdy rovnoběžné, proto vždy existuje jejich průsečík. Každý trojúhelník má tedy právě jednu kružnici opsanou.