Konstrukční úlohyPříklad 4
Sestrojte KLM, znáte-li délky jeho stran k, l, m.

Řešení
Libovolně zvolíme úsečku KL, |KL| = m, potom hledáme bod M.
Rozbor:
Bod M je od bodu K vzdálen o délku l a od bodu L vzdálen o délku k. Bude tedy ležet v průniku dvou kružnic.

Popis konstrukce:
1. KL; |KL| = m
2. kl; kl(K; l)
3. kk; kk(L; k)
4. M; M(kl kk)
5. KLMDiskuze:
Počet řešení závisí na délkách všech tří stran, tedy na trojúhelníkové nerovnosti.
|l - m| < k < l + m2 řešení, navzájem shodná
|l - m| ≥ k   v   kl + m0 řešení