Konstrukční úlohyPříklad 10
Sestrojte ABC, znáte-li délku strany c, těžnice tc a výšky vc.

Řešení
Libovolně zvolíme úsečku AB, |AB| = c, k ní potom hledáme bod C.
Rozbor:
Bod C je od středu úsečky AB vzdálen o délku tc a od úsečky AB samotné o délku vc. Bude tedy ležet v průniku dvou množin bodů, kružnice a přímky.

Popis konstrukce:
1. AB; |AB| = c
2. S; S střed AB
3. k; k(S; tc)
4. p; p || AB, d(p; AB) = vc
5. C; C(p k)
6. ABCDiskuze:
Počet řešení závisí na počtu prvků průniku množin bodů při kroku 5. Ten záleží na délkách tc, vc.
tc > vc4 řešení, všechna shodná
tc = vc2 řešení, navzájem shodná
tc < vc0 řešení