Základné goniometrické rovnice

Riešenie základných goniometrických rovníc je viditeľné priamo z grafov goniometrických funkcií a z tabuľkových hodnôt, ako si to môžeme pozrieť na úvodných vzorovo vyriešených príkladoch v rámci tejto kapitoly. Úlohy venované základným goniometrickým rovniciam sú doprevadzané riešenim, poprípade návodmi, ktoré sa zobrazia po kliknutí na prislušný príklad.

Poznámka

Argument x predstavuje veľkosť uhla, môžme výsledok vyjadriť tiež v oblúkovej alebo v stupňovej miere, napríklad \pi = 180°.