Substitúcia na základný typ

Úlohy

Riešte rovnice s neznámou t \in \mathbb{R}:

1. \cos 3t=1

Riešenie


2. \sqrt{2}\cos(4\pi+2t)=-1

Riešenie


3. \cos (4\pi + \frac{\pi}{3})-\sqrt{3}=0

Riešenie


4. \sin(2t-\frac{\pi}{4})=\frac{\sqrt{2}}{2}

Riešenie


5. {\rm tg}\: (1+t)=\frac{1}{\sqrt{3}}

Riešenie