Dvojnásobný argument

Úlohy

Riešte rovnice s neznámou t \in \mathbb{R}:

1. \sin t + \sin 2t = 0

Riešenie


2. -1 = \cos 2t - \cos t

Riešenie


3. \sin^4 t - \cos^4 t =\cos^2 2t

Riešenie


4. (1 + \cos 2t)\sin t = 4\cos^2 t

Riešenie


5. 1 - \cos 2t = \sin 2t \sin t

Riešenie