Substitúcia na kvadratickú rovnicu

Úlohy

Riešte rovnice s neznámou t \in \mathbb{R}:

1. 2\sin^2 t + 3\cos t = 0

Riešenie


2. 2\sin^2 t -\cos^2 t - 4\sin t +2 = 0

Riešenie


3. 12\sin^4 t + \sin^2 t - 1 = 0

Riešenie


4. {\rm tg}\: t + {\rm cotg}\: t = 2

Riešenie


5. 2\sin t\ {\rm tg}\: t + 4\cos t -5 = 0

Riešenie