Úlohy

Riešte rovnice s neznámou t \in \mathbb{R}:

1. \sin t = -1

Riešenie

2. \cos t= \frac {\sqrt{3}}{2}

Riešenie

3. {\rm tg}\: t= \frac {\sqrt{3}}{3}

Riešenie

4. {\rm cotg}\: t= 1

Riešenie

5. 2\frac{\large\cos t-1}{3}-4\frac{\large\cos t+1}{2}= -1 -\cos t

Riešenie

6. Riešte rovnicu s neznámou t a výsledok zapíšte v stupňovej miere s presnosťou na minúty: \cos t = 0,242\ 5

Riešenie

7. Riešte rovnicu s neznámou t na intervale \langle 0;2\pi\rangle a výsledok zapíšte v oblúkovej miere s presnosťou na dve desatinné miesta: \sin t = 0,987\ 6

Riešenie