Notice: Undefined variable: prefix in /var/www/web/kdm/diplomky/matus_kepic_dp/gon_rovnice_nerovnice/include/testy.hyper.inc on line 31

Hyperbolické funkcie

Úloha 1

Zisti predpis funkcie, ktorá je vykreslená na obrázku!

a)


y = {\rm sinh}\: x -1
y = 2{\rm sinh}\: x -1
y = 2{\rm sinh}\: x -2 Notice: Undefined variable: prefix in /var/www/web/kdm/diplomky/matus_kepic_dp/gon_rovnice_nerovnice/include/testy.hyper.inc on line 45

b)


y = {\rm cosh}\: x -1
y = \frac {1}{2}{\rm cosh}\: x -2
y = {\rm cosh}\: x -2 Notice: Undefined variable: prefix in /var/www/web/kdm/diplomky/matus_kepic_dp/gon_rovnice_nerovnice/include/testy.hyper.inc on line 59

c)


y = {\rm tgh}\: x - 1
y = 2{\rm tgh}\: x - 1
y = 2{\rm tgh}\: x Notice: Undefined variable: prefix in /var/www/web/kdm/diplomky/matus_kepic_dp/gon_rovnice_nerovnice/include/testy.hyper.inc on line 72

d)


y = |{\rm cotgh}\: x\ + 1|
y = |{\rm cotgh}\: x\ - 1|
y = |{\rm cotgh}\: x|

Úloha 2

Zisti, ktorý graf odpovedá zadanému predpisu funkcie!

a)

f(x) = {\rm sinh}\: x + 1 Notice: Undefined variable: prefix in /var/www/web/kdm/diplomky/matus_kepic_dp/gon_rovnice_nerovnice/include/testy.hyper.inc on line 93 Notice: Undefined variable: prefix in /var/www/web/kdm/diplomky/matus_kepic_dp/gon_rovnice_nerovnice/include/testy.hyper.inc on line 94 Notice: Undefined variable: prefix in /var/www/web/kdm/diplomky/matus_kepic_dp/gon_rovnice_nerovnice/include/testy.hyper.inc on line 95

b)

f(x) = -{\rm cosh}\: x +2 Notice: Undefined variable: prefix in /var/www/web/kdm/diplomky/matus_kepic_dp/gon_rovnice_nerovnice/include/testy.hyper.inc on line 107 Notice: Undefined variable: prefix in /var/www/web/kdm/diplomky/matus_kepic_dp/gon_rovnice_nerovnice/include/testy.hyper.inc on line 108 Notice: Undefined variable: prefix in /var/www/web/kdm/diplomky/matus_kepic_dp/gon_rovnice_nerovnice/include/testy.hyper.inc on line 109

c)

f(x) = |{\rm tgh}\: x| Notice: Undefined variable: prefix in /var/www/web/kdm/diplomky/matus_kepic_dp/gon_rovnice_nerovnice/include/testy.hyper.inc on line 121 Notice: Undefined variable: prefix in /var/www/web/kdm/diplomky/matus_kepic_dp/gon_rovnice_nerovnice/include/testy.hyper.inc on line 122 Notice: Undefined variable: prefix in /var/www/web/kdm/diplomky/matus_kepic_dp/gon_rovnice_nerovnice/include/testy.hyper.inc on line 123