Zoznam použitých symbolov a značiek

OznačeniePopis označenia
\mathbb{Z}množina všetkých celých čísel
\mathbb{R}množina všetkých reálnych čísel
a < bčíslo a je menšie ako číslo b
a \leq bčíslo a je menšie alebo rovné ako číslo b
a > bčíslo a je väčšie ako číslo b
a \geq bčíslo a je väčšie alebo rovné ako číslo b
a \in {\rm A}\: , a \notin {\rm A}\: a je prvkom množiny A, a nie je prvkom množiny A
{\rm A}\: \cap {\rm B}\:prienik množín A, B
{\rm A}\: \cup {\rm B}\:zjednotenie množín A, B
\bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}}A_kzjednotenie všetkých množín A_k, kde k \in \mathbb{Z}
\emptysetprázdna množina
p \wedge qkonjunkcia, p a zároveň q
p\vee qdisjunkcia, p alebo q
p \Rightarrow qp implikuje q, z p plynie q
p \Leftrightarrow qp je ekvivalentné s q, p práve keď q
|x|absolutná hodnota čísla x