Kontakt

Vedoucí projektu

RNDr. Jarmila Robová, CSc.
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~robova/
robova@karlin.mff.cuni.cz

Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8 – Karlín


Pracovní skupina

Mgr. Jan Končel
RNDr. Vlasta Moravcová
Mgr. Luboš Moravec
RNDr. Ing. Jaroslav Richter
Mgr. Dana Trkovská