Súčet a rozdiel goniometrických funkcií, súčtové vzorce

Úlohy

Riešte rovnice s neznámou t \in \mathbb{R}:

1. \cos (4t + 60^\circ) = \cos t

Riešenie


2. -\sin 2t = \sin 10t

Riešenie


3. \sin \left (t + {\pi \over 4} \right)\cos \left (t + {\pi \over 4} \right) = {1 \over 4}

Riešenie


4. \sin \left (t + 45^\circ \right) + \sin \left (t - 45^\circ \right) = {\sqrt{2} \over 2}

Riešenie


5. {\rm tg}\: (t + {\pi \over 6})\ {\rm tg}\: (t - {\pi \over 3}) = 1

Riešenie