ROZKLAD MNOHOČLENŮ


Rozkladem mnohočlenu rozumíme vyjádření daného mnohočlenu jako součinu jednodušších, většinou již dále nerozložitelných, mnohočlenů.

Existuje několik způsobů rozkladu mnohočlenu:
1. Vytknutí společného mnohočlenu před závorku

Příklad
Rozlož mnohočlen vhodným vytknutím před závorku:
a) obrazekRM1a
Řešení
obrazekRM1

b) obrazekRM2a
Řešení
obrazekRM2

c) obrazekRM3a
Řešení
obrazekRM3

d) obrazekRM4a
Řešení
obrazekRM4


2. Rozklad pomocí vzorce
Většinou používáme následující vzorce (s některými už jsme se setkali u součinu mnohočlenů):
Pro všechna obrazekRM5 platí:
obrazekRM6,
obrazekRM7,
obrazekRM8,
obrazekRM9,
obrazekRM10,
obrazekRM11,
obrazekRM12.

Pozn. Abychom dodrželi přesné znění definice rozkladu mnohočlenu, tedy že mnohočlen vyjádříme jako součin jednodušších mnohočlenů, měli bychom správně psát např. obrazekRM6a. Pro větší přehlednost ale budeme i v dalším textu používat zkrácený zápis, tedy obrazekRM6.

Příklad[nahoru]
Rozlož mnohočlen s využitím vzorců:
a) obrazekRM13a
Řešení
obrazekRM13

b) obrazekRM14a
Řešení
obrazekRM14 obrazekRM15

c) obrazekRM16a
Řešení
obrazekRM16

d) obrazekRM17a
Řešení
obrazekRM17obrazekRM183. Rozklad kvadratického trojčlenu
V tomto případě chceme rozložit kvadratický trojčlen obrazekRM19, kde obrazekRM20, obrazekRM21, na součin dvou lineárních dvojčlenů obrazekRM23, kde obrazekRM24. Ne vždy taková čísla obrazekRMr, obrazekRMs existují. Pokud však existují, tak pro ně musí platit:
obrazekRM24 obrazekRM25.
To znamená, že obrazekRM26.
Z těchto dvou podmínek určíme čísla obrazekRMr, obrazekRMs, pokud existují.

Pozn. Uvedené vztahy platí i v případě, že p, q, r, s jsou reálná čísla.

Příklad[nahoru]
Rozlož kvadratický trojčlen na součin dvou lineárních dvojčlenů s celočíselnými koeficienty:
a) obrazekRM27
Řešení
Pokud existují obrazekRM23 taková, že obrazekRM28, tak pro ně musí platit, že obrazekRM29. Aby byla splněna druhá podmínka, přichází v úvahu tyto možnosti: obrazekRM30 obrazekRM31. První podmínce vyhovuje možnost obrazekRM32, tj. obrazekRM32a.
Výsledek je tedy: obrazekRM33.

b) obrazekRM34
Řešení
Hledáme čísla obrazekRMr, obrazekRMs taková, že obrazekRM35. Druhé podmínce vyhovuje obrazekRM36 obrazekRM37. A první podmínka je splněna pro obrazekRM38, tj. obrazekRM38a.
Výsledek je tedy: obrazekRM39.

c) obrazekRM40
Řešení
Hledáme čísla obrazekRMr, obrazekRMs taková, že obrazekRM41. Druhé podmínce vyhovuje obrazekRM42 obrazekRM43. A první podmínka je splněna pro obrazekRM44, tj. obrazekRM44a.
Výsledek je tedy: obrazekRM45.

d) obrazekRM46
Řešení
Hledáme čísla obrazekRMr, obrazekRMs taková, že obrazekRM47. Druhé podmínce vyhovuje obrazekRM48. A první podmínka je splněna pro obrazekRM49, tj. obrazekRM49a.
Výsledek je tedy: obrazekRM50.


Rozklad mnohočlenu není vždycky patrný na první pohled. Někdy mnohočlen dokonce nelze v oboru reálných čísel rozložit vůbec (např. mnohočlen obrazekRM51). Přesto však je rozklad mnohočlenu užitečný, např. při počítání výrazů se zlomky.

Cvičení k této kapitole.[nahoru]