CVIČENÍ
Početní operace s mnohočleny


3.9 Rozhodni, zda-li jsou následující tvrzení o mnohočlenu obrazekOC1 pravdivá:
a) Jedná se o mnohočlen třetího stupně. anoano nene
OK
b) Jedná se o trojčlen. anoano nene
OK
c) Absolutní člen je roven obrazekOC2. anoano nene
OK
d) Koeficient u kvadratického členu je roven obrazekOC2. anoano nene
OK
e) Koeficient u lineárního členu je roven obrazekOC3. anoano nene
OK


3.10 Rozhodni, zda-li jsou následující tvrzení o mnohočlenu obrazekOC4 pravdivá:[nahoru]
a) Jedná se mnohočlen čtvrtého stupně. anoano nene
OK
b) Jedná se o čtyřčlen. anoano nene
OK
c) Absolutní člen je roven obrazekOC5. anoano nene
OK
d) Koeficient u lineárního členu je roven obrazekOC6. anoano nene
OK
e) Koeficient u kvadratického členu je roven obrazekOC7. anoano nene
OK


3.11 Vypočítej:[nahoru]
a) obrazekOC8 obrazekOC9 řešení obrazekOC10 řešení

b) obrazekOC11 obrazekOC12 řešení obrazekOC13 řešení

c) obrazekOC14 obrazekOC15 řešení obrazekOC16 řešení obrazekOC17 řešení obrazekOC18 řešení

d) obrazekOC19 obrazekOC20 řešení obrazekOC21 řešení obrazekOC22 řešení obrazekOC23 řešení


3.12 Vypočítej:[nahoru]
a) obrazekOC24 obrazekOC25 řešení obrazekOC26 řešení obrazekOC27 řešení obrazekOC28 řešení

b) obrazekOC29 obrazekOC30 řešení obrazekOC31 řešení obrazekOC32 řešení

c) obrazekOC33 obrazekOC34 řešení obrazekOC35 řešení

d) obrazekOC36 obrazekOC37 řešení obrazekOC38 řešení

e) obrazekOC39 obrazekOC40 řešení obrazekOC41 řešení

f) obrazekOC42 obrazekOC43 řešení obrazekOC44 řešení


3.13 Vypočítej a stanov podmínky, za kterých má dělení mnohočlenů smysl:[nahoru]
a) obrazekOC45 obrazekOC46 řešení obrazekOC47 řešení
Výpočet platí za podmínky, že obrazekOC48. řešení

b) obrazekOC49 obrazekOC50 řešení obrazekOC51 řešení
Výpočet platí za podmínky, že obrazekOC52. řešení

c) obrazekOC53 obrazekOC54 řešení

Pro všechna obrazekOC55, pro která je obrazekOC56, tj. obrazekOC57, platí:
obrazekOC58.
řešení

d) obrazekOC59 obrazekOC60 řešení

Pro všechna obrazekOC61, pro která je obrazekOC62, tj. obrazekOC63, platí:
obrazekOC64.
řešení

e) obrazekOC65 obrazekOC66 řešení

Pro všechna obrazekOC67, pro která je obrazekOC68, tj. obrazekOC69, tj. obrazekOC70, platí:
obrazekOC71.
řešení

f) obrazekOC72 obrazekOC73 řešení

Pro všechna obrazekOC74, pro která je obrazekOC75, tj. tato rovnost je splněna vždy, platí:
obrazekOC76.
řešení

učivo navíc


učivo navíc
[nahoru]