MNOHOČLENY


Tato kapitola se dělí na tři dílčí celky. V prvním celku se dozvíme, co to jsou výrazy a kde se s nimi můžeme setkat. V druhém celku se podíváme na speciální případ výrazu, a to mnohočlen. Naučíme se mnohočleny sčítat, odčítat, násobit i dělit. Třetí celek je věnován rozkladu mnohočlenů.

Nejdříve je vždy uveden učební text, ve kterém jsou pro lepší pochopení látky začleněny i vzorově vyřešené příklady. Na učební text pak navazují interaktivní cvičení – v nich si můžeš rozmanitou formou látku procvičit.

Členění této kapitoly: