ALGEBRAICKÉ VÝRAZY


Algebraický výraz je každý matematický zápis, který je tvořen z konstant a proměnných, mezi nimiž jsou pomocí algebraických operací (např. sčítání, násobení) a závorek vytvořeny smysluplné vztahy.

Pozn. Pojmem proměnná označujeme libovolné písmeno, které zastupuje čísla z určité množiny. Konkrétní čísla, která se objevují ve výrazech, označujeme jako konstanty.

Výraz je např. zápis obrazekAH1. Naopak výrazem není zápis obrazekAH2. Ve výrazu obrazekAH3 jsou čísla obrazekAH4, obrazekAH5 konstanty, písmena obrazekAHx, obrazekAHy, obrazekAHz jsou proměnné z oboru reálných čísel.

Více se s výrazy seznámíme v kapitole Výrazy.