CVIČENÍ
Rozklad mnohočlenů


V následujících cvičeních vždy předpokládáme, že proměnné jsou z oboru reálných čísel.

3.16 Přiřaď odpovídající si výrazy:
ABC D
obrazekRMC8 obrazekRMC6 obrazekRMC2 obrazekRMC4
a) obrazekRMC1 A B C D
OK
Chyba!
b) obrazekRMC3 A B C D
OK
Chyba!
c) obrazekRMC5 A B C D
OK
Chyba!
d) obrazekRMC7 A B C D
OK
Chyba!3.17 Rozlož mnohočlen vhodným vytknutím před závorku:[nahoru]
a) obrazekRMC11 obrazekRMC12 řešení
b) obrazekRMC13 obrazekRMC14 řešení
c) obrazekRMC15 obrazekRMC16 řešení obrazekRMC17 řešení
d) obrazekRMC18 obrazekRMC19 řešení obrazekRMC20 řešení obrazekRMC21 řešení


3.18 Rozhodni, jestli platí následující rovnosti:[nahoru]
a) obrazekRMC22 anoano nene
OK
Chyba! viz Vzorce
b) obrazekRMC23 anoano nene
OK
Chyba! viz Vzorce
c) obrazekRMC24 anoano nene
OK
Chyba! viz Vzorce
d) obrazekRMC25 anoano nene
OK
Chyba! viz Vzorce
e) obrazekRMC26 anoano nene
OK
Chyba! viz Vzorce
f) obrazekRMC27 anoano nene
OK
Chyba! viz Vzorce


3.19 Rozlož mnohočlen s využitím vzorců tak, aby koeficienty jednotlivých členů byla celá čísla:[nahoru]
a) obrazekRMC28 obrazekRMC29 řešení obrazekRMC30 řešení
b) obrazekRMC31b obrazekRMC32 řešení obrazekRMC33 řešení
c) obrazekRMC34 obrazekRMC35 řešení obrazekRMC36 řešení obrazekRMC37 řešení
d) obrazekRMC38 obrazekRMC39 řešení obrazekRMC40 řešení obrazekRMC41 řešení
e) obrazekRMC42 obrazekRMC43 řešení obrazekRMC44 řešení


3.20 Přiřaď odpovídající si výrazy:[nahoru]
ABC D
obrazekRMC50 obrazekRMC52 obrazekRMC46 obrazekRMC48
a) obrazekRMC45 A B C D
OK
Chyba!
b) obrazekRMC47 A B C D
OK
Chyba!
c) obrazekRMC49 A B C D
OK
Chyba!
d) obrazekRMC51 A B C D
OK
Chyba!3.21 Rozlož kvadratický trojčlen na součin dvou lineárních dvojčlenů s celočíselnými koeficienty: [nahoru]
a) obrazekRMC53
Hledáme čísla obrazekRMCr, obrazekRMC5s taková, že obrazekRMC54.
řešení Druhé podmínce vyhovuje obrazekRMC55obrazekRMC56.
řešení A první podmínka je splněna pro obrazekRMC57.
řešení
Výsledek je tedy: obrazekRMC58. řešení

b) obrazekRMC59
Hledáme čísla obrazekRMCr, obrazekRMC5s taková, že obrazekRMC60.
řešení Druhé podmínce vyhovuje obrazekRMC61.
řešení A první podmínka je splněna pro obrazekRMC62.
řešení
Výsledek je tedy: obrazekRMC63. řešení

c) obrazekRMC64
Hledáme čísla obrazekRMCr, obrazekRMC5s taková, že obrazekRMC65.
řešení Druhé podmínce vyhovuje obrazekRMC66.
řešení A první podmínka je splněna pro obrazekRMC67.
řešení
Výsledek je tedy: obrazekRMC68. řešení

d) obrazekRMC69
Hledáme čísla obrazekRMCr, obrazekRMC5s taková, že obrazekRMC70.
řešení Druhé podmínce vyhovuje obrazekRMC71obrazekRMC72.
řešení Žádná kombinace vyhovující druhé podmínce ale nesplňuje podmínku první.
řešení
Tento kvadratický trojčlen nelze rozložit na součin dvou lineárních dvojčlenů s celočíselnými koeficienty. řešení

učivo navíc
[nahoru]