CVIČENÍ
Výrazy


3.1 Urči, pro které hodnoty jednotlivých reálných proměnných má daný výraz smysl:
a) obrazekVC1
Výraz má smysl pro všechna reálná obrazekVCx. Pro obrazekVCy musí platit, že obrazekVC2. řešení
Tedy obrazekVC3. řešení

b) obrazekVC4
Výraz má smysl pro obrazekVC5. Pro obrazekVCx nejsou kladeny žádné omezující podmínky. řešení
Tedy obrazekVC7. řešení

c) obrazekVC8
Aby daný výraz měl smysl, musí zároveň platit:
1. obrazekVC9, tj. obrazekVC10,
2. obrazekVC11,
3. obrazekVC12, tj. obrazekVC13.
řešení Tedy obrazekVC14. řešení

d) obrazekVC15
Aby daný výraz měl smysl, musí zároveň platit:
1. obrazekVC16, tj. obrazekVC17,
2. obrazekVC18, tj. obrazekVC19, tj. obrazekVC20,
3. obrazekVC21, tj. obrazekVC22. Tato podmínka je splněna vždy.
řešení Tedy obrazekVC23. řešení

e) obrazekVC24
Aby daný výraz měl smysl, musí zároveň platit:
1. obrazekVC25. Tato podmínka je splěna vždy.
2. obrazekVC26, tj. obrazekVC27, tj. obrazekVC28.
řešení Tedy obrazekVC29. řešení


3.2 Urči, zda má výraz pro dané hodnoty proměnných smysl:[nahoru]
a) obrazekVC30, obrazekVC31 anoano nene
OK
b) obrazekVC32, obrazekVC33 anoano nene
OK
c) obrazekVC34, obrazekVC35 anoano nene
OK
d) obrazekVC36, obrazekVC37 anoano nene
OK
e) obrazekVC38, obrazekVC39 anoano nene
OK
f) obrazekVC40, obrazekVC41 anoano nene
OK3.3 Napiš jako výraz se zvolenými proměnnými (např. obrazekVC42a, obrazekVC42b): [nahoru]
a) součet trojnásobku absolutní hodnoty prvního čísla a dvojnásobku druhé odmocniny z druhého čísla
obrazekVC42 řešení
b) rozdíl pětiny čtvrté mocniny prvního čísla a třetí mocniny dvojnásobku druhého čísla
obrazekVC43 řešení
c) součin šestiny absolutní hodnoty prvního čísla a druhé odmocniny z druhého čísla
obrazekVC44 řešení
d) podíl druhé mocniny čtyřnásobku prvního čísla a trojnásobku absolutní hodnoty druhého čísla
obrazekVC45 řešení


3.4 Slovní úloha[nahoru]
Ve třídě, která jela na školní exkurzi, je 24 žáků. Dohromady měli za dopravu zaplatit obrazekVC50 Kč. V den exkurze ale 3 žáci nepřišli, protože onemocněli. Zbytek žáků si koupil hromadnou jízdenku, na kterou byla 25% množstevní sleva. Každý žák tak oproti původnímu rozpočtu 9 Kč ušetřil. Jaká byla původní částka, kterou měli dohromady žáci za dopravu zaplatit? Kolik korun měl původně zaplatit za dopravu každý žák?

Počet žáků ve třídě…24
Celková cena za dopravu…obrazekVC50
Původní cena za dopravu na žáka…obrazekVC51
Celková cena za dopravu po slevě…obrazekVC52
Skutečná cena za dopravu na žáka…obrazekVC53
Rozdíl původní a skutečné ceny za dopravu na žáka…9 Kč, tedy

řešení obrazekVC54 řešení
obrazekVC55 řešení
obrazekVC56 řešení

Původní cena na žáka...obrazekVC57 řešení

Původní celková cena za dopravu byla 1 512 Kč. Původní cena za dopravu na žáka byla 63 Kč. řešení


3.5 Slovní úloha[nahoru]
Součet dvou přirozených čísel je 64. Trojnásobek prvního čísla je roven druhému číslu. Urči tato čísla.
obrazekVC58 řešení
obrazekVC59 řešení
obrazekVC60 řešení
obrazekVC61 řešení
obrazekVC62 řešení obrazekVC63 řešení obrazekVC64 řešení

Zadání vyhovuje dvojice čísel obrazekVC65. řešení


3.6 Slovní úloha[nahoru]
Jakub a Jirka měli narozeniny. Na dárek pro Jirku přispělo 6 jeho kamarádů, celkově vybrali obrazekVC66 Kč. Na dárek pro Jakuba přispělo o dva kamarády více než na dárek pro Jirku, a částka, kterou shromáždili, byla o 20 % větší než částka určená na dárek pro Jirku. Lucka, která přispívala na dárek pro oba kluky, zaplatila dohromady 133 Kč. Kolik korun mají kamarádi k dispozici na koupi dárku pro Jirku? A kolik pro Jakuba?

Částka na dárek pro Jirku…obrazekVC66
Částka na dárek pro Jakuba…obrazekVC67
Počet osob skládající se na dárek pro Jirku…6
Počet osob skládající se na dárek pro Jakuba…8
Lucka přispěla na oba dárky…133 Kč, tedy

řešení obrazekVC68 řešení
obrazekVC69 řešení obrazekVC70 řešení obrazekVC71 řešení obrazekVC72 řešení obrazekVC73 řešení
obrazekVC74 řešení
obrazekVC75 řešení
obrazekVC76 řešení

Částka na dárek pro Jakuba…obrazekVC77 Kč. řešení

Kamarádi mají k dispozici 420 Kč na dárek pro Jirku a 504 Kč na dárek pro Jakuba. řešení


3.7 Urči součet čtyř po sobě jdoucích přirozených čísel takových, že:[nahoru]
a) největší je rovno obrazekVC78
obrazekVC79 řešení obrazekVC80 řešení
b) nejmenší je rovno obrazekVC81
obrazekVC82 řešení obrazekVC83 řešení


učivo navíc
[nahoru]