MOCNINY


Tato kapitola se dělí na dva dílčí celky. V prvním celku se dozvíme, co je mocnina s přirozeným mocnitelem a jaká početní pravidla pro ni platí. V druhém celku pojem mocnina zobecníme, budeme se věnovat mocninám s celým mocnitelem.

Nejdříve je vždy uveden učební text, ve kterém jsou pro lepší pochopení látky začleněny i vzorově vyřešené příklady. Na učební text pak navazují interaktivní cvičení – v nich si můžeš rozmanitou formou látku procvičit.

Členění této kapitoly: