SEZNAM POUŽITÝCH MATEMATICKÝCH SYMBOLŮ


obrazekS1číslo obrazekSa je menší než číslo obrazekSb
obrazekS2číslo obrazekSa je menší nebo rovno číslu obrazekSb
obrazekS3číslo obrazekSa je větší než číslo obrazekSb
obrazekS4číslo obrazekSa je větší nebo rovno číslu obrazekSb
obrazekS5číslo obrazekSa je prvkem množiny obrazekS6
obrazekS7obor přirozených čísel, množina přirozených čísel
obrazekS8obor celých čísel, množina celých čísel
obrazekS9obor racionálních čísel, množina racionálních čísel
obrazekS10obor reálných čísel, množina reálných čísel
obrazekS11absolutní hodnota čísla obrazekSa
obrazekS12obecný kvantifikátor, čteme obrazekSudpro všechnaobrazekSuh
obrazekS13existenční kvantifikátor, čteme obrazekSudexistujeobrazekSuh
obrazekS14konjunkce, čteme obrazekSudobrazekSa a zároveň obrazekSbobrazekSuh
obrazekS15disjunkce, čteme obrazekSudobrazekSa nebo obrazekSbobrazekSuh
obrazekS16číslo obrazekSa je prvkem oboru reálných čísel a zároveň se nerovná obrazekS17
obrazekS18číslo obrazekSa je prvkem oboru reálných čísel a zároveň je menší než obrazekS19